Головний редактор:
Світлана СИСОЄВА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент НАПН України, голова благодійного фонду імені Антона Макаренка.

Редакційна колегія:
Олена АЛЕКСАНДРОВА – доктор філософських наук, професор,завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.
Георгій БАЛЛ – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії методології та теорії психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Ольга БЕЗПАЛЬКО – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
Вандер ВІАНА – професор університету Стерлінг (Великобританія), доктор наук.
Сергій БОЛТІВЕЦЬ – доктор психологічних наук, доцент, заступник директора з науково-експериментальноїта організаційної роботи Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Станіслав КАРАМАН доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.
Маршал КРІСТЕНСЕН – почесний президент Фундації Co-Serve International company, доктор наук (США).
Наталія КОВАЛЬЧУК – доктор філософських наук, на посаді професора кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.
Людмила КОЗАК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (відп. секретар).
Тадеуш ЛЕВОВИЦЬКИЙ  почесний ректор Вищої школи педагогічної Спілки польських вчителів (м. Варшава), доктор хабілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний, іноземний член НАПН України (Республіка Польща).
Ольга ЛОЗОВА доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.
Світлана МАРТИНЕНКО – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка.
Стефан МЕШАЛЬСЬКИЙ  ректор Вищої школи педагогічної Спілки польських вчителів (м. Варшава), доктор хабілітований  гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний (Республіка Польща).
Віктор ОГНЕВ’ЮК – доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка.
Ольга ОЛЕКСЮК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва Інституту мистецтв, Київського університету імені Бориса Грінченка.
Неоніла ПОБІРЧЕНКО доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
Петро САУХ – доктор філософських наук, професор, ректор Житомирського державного університету ім. Івана Франка
Оксана СЕРГЄЄНКОВА доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.
Грета СОЛОВЙОВА – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту філософії і політології Комітету науки Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан.
Микола СТАДНИК – доктор філософських наук, професор кафедри філософії  Київського університету імені Бориса Грінченка.
Євген СУЛІМА – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Перший заступник Міністра освіти і науки України (Голова експертної ради журналу).
Микола ТУР – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.
Стен ХЕРАРД – професор вільного університету Амстердаму, доктор наук (Нідерланди).
Карл ХОЛЬТЦ – професор спеціальної педагогіки та психології Гейдельберзького університету освіти, доктор наук (Німеччина), почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка.
Людмила ХОРУЖА доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка (заст. гол. ред).
Надія ЧЕРНУХА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
Тамара ЯЦЕНКО – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри психології Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет».