Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» увійшов до польської міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus