Науково-методичний журнал  з проблем філософії, теорії і практики неперервної професійної освіти адресовано науковцям, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, докторантам, слухачам системи післядипломної освіти, усім, хто цікавиться проблемами філософії, педагогіки і психології неперервної освіти.

Журнал "Неперервна професійна освіта: теорія і практика"  включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з психології та педагогіки (Бюлетень ВАК України №9, 2002 р., Додаток до постанови президії ВАК України від 12.06.2002 р. №1-05/6; наказ ВАК Україги від 25 червня 2011 р. №626 бюлетень ВАК України №8 2011).